Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Sản phẩm nằm trong danh mục:
🏵🌹 HẠT GIỐNG HOA🌼

CẦU GAI XANH - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : 25.000 VND

Số lượng    

Đóng gói : 15-20 hạt

Nhiệt độ nẩy mầm: 18-25 độ C
Thời gian nẩy mầm: 8-20 ngày
Độ sâu gieo hạt: rãi trên mặt
Khoảng cách trồng: 10cm
Nhiệt độ phát triển: 15-38 độ C
Ánh sáng: trực tiếp, tán xạ
Thơi gian thu hoạch (ra hoa): ~70 ngày
Màu sắc: tím xanh

Chiều cao cây trưởng thành: 15-20cm
Công dụng: hoa kiểng
Tập tính: cây thân thảo nhiều năm, hoa màu vàng, khi đậu trái, hạt rất nhỏ màu nâu, đỉnh hạt có lông mịn màu trắng giúp hạt phân tán nhờ sức giớ, sức sống cực mạnh, rễ có thể làm thuốc, lá non có thể ăn như rau.