Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Sản phẩm nằm trong danh mục:
🏵🌹 HẠT GIỐNG HOA🌼

CỦ CẢI KHỔNG LỒ - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : 25.000 VND

Số lượng    

Nhiệt độ nẩy mầm: 18-25 độ C
Thời gian nẩy mầm: 7-15 ngày
Độ sâu gieo hạt: rãi trên mặt
Khoảng cách trồng: 20-30 cm
Nhiệt độ phát triển: 18-35 độ C
Ánh sáng: trực tiếp, tán xạ
Thơi gian thu hoạch (ra hoa): ~80 ngày
Màu sắc: màu đỏ 
Chiều cao cây trưởng thành: 30 cm
Công dụng: làm kiểng, thức ăn
Tập tính: giống củ cải đỏ ít lá, củ to tròn màu đỏ, củ nặng 1-1,5 kg, thịt màu trắng. Phẩm chất tốt, chịu nóng tốt. Thích hợp ăn chín.