Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Sản phẩm nằm trong danh mục:
🏵🌹 HẠT GIỐNG HOA🌼

CÚC MẮT HUYỀN - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : 25.000 VND

Số lượng    

Nhiệt độ nẩy mầm: 20-30 độ C
Thời gian nẩy mầm: 7-15 ngày
Độ sâu gieo hạt: 0.5 cm
Khoảng cách trồng: 10 x 15 cm
Nhiệt độ phát triển: 15-38 độ C
Ánh sáng: trực tiếp, tán xạ
Thơi gian thu hoạch (ra hoa): ~70 ngày
Màu sắc: màu đỏ
Chiều cao cây trưởng thành: 25 - 35 cm
Công dụng: làm kiểng
Tập tính: cây thân thảo 1 năm tuổi, hoa xum xuê và thời gian ra hoa kéo dài, ưa nắng, chịu lạnh và chịu hạn tốt, không kén đất.