Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Sản phẩm nằm trong danh mục:
🏵🌹 HẠT GIỐNG HOA🌼

HOA VỎ SÒ ( LỖ BẲNG) - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : 25.000 VND

Số lượng    

Nhiệt độ phát triển: 18-35 độ C
Thơi gian thu hoạch (ra hoa): ~90 ngày
Chiều cao cây trưởng thành: 40-80 cm
Công dụng: hoa kiểng
Tập tính: cây thân thảo nhiều năm có củ, hoa hình dáng đẹp, sặc sỡ, có thể trồng làm hoa cắt cành.