Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Sản phẩm nằm trong danh mục:
🏵🌹 HẠT GIỐNG HOA🌼

hạt giống CÀ CHUA CẦU VỒNG nhiều màu dễ trồng - anh 1 hạt giống CÀ CHUA CẦU VỒNG nhiều màu dễ trồng - anh 2 hạt giống CÀ CHUA CẦU VỒNG nhiều màu dễ trồng - anh 3 hạt giống CÀ CHUA CẦU VỒNG nhiều màu dễ trồng - anh 4 hạt giống CÀ CHUA CẦU VỒNG nhiều màu dễ trồng - anh 5 hạt giống CÀ CHUA CẦU VỒNG nhiều màu dễ trồng - anh 6 hạt giống CÀ CHUA CẦU VỒNG nhiều màu dễ trồng - anh 7

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : 25.000 VND

Số lượng    

Tên tiếng Anh: Tomato
Tên khoa học: Lycopersicon esculentum Mill.
Nhiệt độ nẩy mầm: 18-25 độ C
Thời gian nẩy mầm: 7-15 ngày
Độ sâu gieo hạt: 0.5 cm
Khoảng cách trồng: 20-30cm
Nhiệt độ phát triển: 18-36 độ C
Ánh sáng: trực tiếp, tán xạ
Thơi gian thu hoạch (ra hoa): ~95 ngày
Màu sắc: vàng sọc xanh
Chiều cao cây trưởng thành: thân bò
Công dụng: làm kiểng, thức ăn
Tập tính: là giống cà chua sinh trưởng vô hạn, trái tròn đều, màu vàng có sọc xanh, thịt dày, độ ngọt cao, quả năng 40-60g, thích hợp trồng làm kiểng hoặc thức ăn.

Một hỗn hợp đầy màu sắc tuyệt vời gồm 10 loại cỡ vừa và nhỏ yêu thích . cà chua thực tế được sử dụng cho lô hạt giống này. Pink Ping Pong, Orange Cherry, Sweetie, Black Cherry, Wapsipinicon Peach, Snow White, Lemon drop, San Mazano, Green Zebra, Orange June Flammee.