Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Sản phẩm nằm trong danh mục:
🏵🌹 HẠT GIỐNG HOA🌼

HOA XẠ CÚC - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : 25.000 VND

Số lượng    

Mô tả

Nhiệt độ nẩy mầm: 18-20 độ C
Thời gian nẩy mầm: 8-20 ngày
Độ sâu gieo hạt: 0.5cm
Khoảng cách trồng: 15cm
Nhiệt độ phát triển: 15-28 độ C
Ánh sáng: trực tiếp, tán xạ
Thơi gian thu hoạch (ra hoa): ~150 ngày
Màu sắc: vàng
Chiều cao cây trưởng thành: ~50cm
Công dụng: hoa kiểng
Tập tính: thân to khỏe, nhiều nhánh, lá to và dày, có lông trắng mịn, hoa màu vàng là chính, ưa mát mẻ, đất tơi xốp giàu dinh dưỡng, đất pha cát là tốt nhấ

Nhiệt độ nẩy mầm: 18-25 độ C
Thời gian nẩy mầm: 7-15 ngày
Độ sâu gieo hạt: 18-35 độ C
Khoảng cách trồng: 20-25cm
Nhiệt độ phát triển: 20-36 độ C
Ánh sáng: trực tiếp, tán xạ
Thơi gian thu hoạch (ra hoa): ~80 ngày
Màu sắc: nhiều màu
Chiều cao cây trưởng thành: 25-35cm
Công dụng: hoa kiểng
Tạp tính: cây thân thảo 1-2 năm, nhiều màu, cánh hoa lớn 4-6cm, ưa thoáng mát, đất trồng phải tơi xốp thoát nước tốt, giàu dinh dưỡng, cây trồng đơn giản thích hợp nhiều vùng.