Nhập khoảng giá VNĐ : Từ         đến         

Sản phẩm nằm trong danh mục:
🏵🌹 HẠT GIỐNG HOA🌼

VIOLET QUEEN - anh 1

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : 25.000 VND

Số lượng    

 Tỉ lệ nảy mầm > 80%
Cao 10 – 15 cm Tán 8 – 25 cm
Loại cây quanh năm
Nhiệt độ sinh trưởng 14 - 38⁰C

Thời điểm thu hoạch 8 tuần
Độ khó dễ trồng rất dễ trồng.
Vị trí trồng nắng 100%
Cách trồng  - Viotlet Queen Loại đất ẩm
Cách gieo Trực tiếp hoặc chuyển chậu.
Gieo dưới bề mặt đất 3mm; ấn nhẹ nhàng Phủ đất không phủ hoặc phủ rất mòng Ánh sáng khi ủ cần thiết Khoảng cách giữa hạt 1 cm
Nhiệt độ ủ 21 - 29⁰C Thời gian nảy mầm 10 – 14 ngày